Prošnja za registracijo v našo spletno trgovino

V kolikor se želite registrirati v Dar.si spletno trgovino, prosim izpolnite spodnja polja in oddajte zahtevek.

Vpišite vaš e-mail, katerega boste v prihodnje uporabili tudi kot uporabniško ime v spletni trgovini dar.si..
Vpišite samo davčno številko, brez predpone SI (npr. 12345678).