Osebna izkaznica

DAR d.o.o. Koper je veleprodajno podjetje.
Pri nas lahko kupijo blago ali izdelke samo pravne osebe in samostojni podjetniki.

Ime podjetja:
DAR - Proizvodnja in trgovina, d.o.o. Koper


Kratko ime podjetja:
DAR, d.o.o. Koper

Sedež podjetja:
Ulica 15.maja 18, 6000 Koper

Matična številka:
5293545000

Davčna številka (ID za DDV):
SI95706526

Številka vpisa v sodni register:
Registrirano pri okrožnem sodišču v Kopru št. reg. vl. 1/00717/00 dne 27.03.1995

Osnovni kapital:
1.251.878,00 €

Transakcijski račun:
Sberbank d.d. SI56 3000 0001 0086 387; SWIFT: SABRSI2X; IBAN: SI56 3000 0001 0086 387
Deželna banka Slovenije d.d. SI56 1910 0001 0086 696; SWIFT: SZKBS2X; IBAN: SI56 1910 0001 0086 696
Banka Intesa Sanpaolo d.d. SI56 1010 0000 0011 732; SWIFT: BAKOSI2X; IBAN: SI56 1010 0000 0011 732