Osebna izkaznica

DAR d.o.o. Koper je veleprodajno podjetje.
Pri nas lahko kupijo blago ali izdelke samo pravne osebe in samostojni podjetniki.

Ime podjetja:
DAR, d.o.o. Koper

Sedež podjetja:
Ulica 15.maja 18, 6000 Koper

Matična številka:
5293545000 
 
Davčna številka: 
SI95706526 
 
Številka vpisa v sodni register: 
Registrirano pri okrožnem sodišču v Kopru št. reg. vl. 1/00717/00 dne 27.03.1995 
 
Osnovni kapital: 
1.251.878,00 € 
 
Transakcijski račun: 
Sberbank d.d. SI56 3000 0001 0086 387

Deželna banka d.d. SI56 1910 0001 0086 696
Banka Intesa sanpaolo d.d. SI56 1010 0000 0011 732